Ny adress för Uthyrning av Ljud Ljus : c/o Budwheels AB. Virkesvägen 24. Hammarby Sjöstad. 120 30 STOCKHOLM
Ring alltid innan du planerar ett besök, tack!

 Vi har nu Replokaler med kompletta PA System att Hyra ut i Stockholm, Hammarby Sjöstad:
Du kan hyra dessa billigt per timme, Halvdag, Heldag, osv.Vi ordnar även Lagring av er PA utrustning under samma tak, du betalar bara per kubik.

Maila oss en intresseanmälan så återkommer vi med info och Detaljer

Navigera enligt de röda "knapparna till vänster" - Kolla våra "Erbjudanden & Paketlösningar" t.ex. Hyra Ljud bröllop Stockholm!


logga3.JPG (16001 bytes)
Kompletta hyresvillkor finns att ladda ned här (PDF)

Här presenterar vi några viktiga utdrag från: 

ALLMÄNNA HYRESVILLKOR FÖR OBJEKT: (20160101)
PROFFS Ljud & Ljus Ef.

1. Hyresman har fullt vårdnadsansvar för den hyrda utrustningen.

2. Äganderätt till objektet:
Objektet är uthyrarens egendom under hyrestiden eller tills full betalning för utrustningen skett enligt detta avtal.

3. Pantsättning av objekt, överlåtelse av avtal:
Kunden får inte pantsätta, överlåta eller försälja objekt eller del därav.
Kunden får ej heller utan skriftligt medgivande från uthyraren överlåta detta avtal på annan eller i sin tur utlåna/hyra ut objekt eller del därav.

4. Vårdnadsplikt:
Det åligger kunden att väl vårda och underhålla objektet så att detta är i gott skick vid användande och rengjort vid retur till uthyraren.

6. Försäkringar:

Objektet är inte försäkrat av uthyraren.

Kunden förbinder sig att genom egen försäkring och på egen bekostnad hålla objektet fullvärdesförsäkrat tills retur till uthyraren skett.

12. Återställande av objekt:
Vid hyrestidens utgång skall objektet utan dröjsmål och på kundens bekostnad och risk återställas till uthyraren. Kundens ansvar för objektets vård upphör inte förrän uthyraren själv eller dennes representant satts i tillfälle att omhänderta, provköra och godkänna objektet. Detta skall vid retur vara i - med hänsyn tagen till normal förslitning - gott skick. Uthyraren är inte skyldig att underrätta hyrestagaren när hyrestiden går till ända då detta är klargjort för kunden vid hyrestillfället.

15. Avbeställning av bokad hyresperiod:
Skulle hyresmannen avbeställa utrusningen skall han erlägga en kostnad för sådan avbokning med 30 % av det avtalade hyresbeloppet om avbokningen sker senare än tre dagar före hyresperiodens början. med 50% av det avtalade hyresbeloppet om avbokningen sker senare än två dagar före hyresperiodens början och med 100% av det avtalade hyresbeloppet om avbokningen sker senare än en dag före hyresperiodens början.